A Fabricius Alapítvány
"BARANGOLÁSOK SOPRONBAN"
címmel,
2001. januárban meghirdetett honlapkészítõ versenyének eredménye


I. DÍJ

Bazsó András honlapja
Széchenyi István Gimnázium 10/a osztályos tanulója

A négy pályázat közül kiemelkedik Bazsó András honlapja. Nagyon részletes bemutatást tartalmaz Sopron kulturális értékeirõl (költõk írók vallomásai, soproni harangjáték, múzeumok, ...), történelmérõl (Borostyánkõ út, Hunyadi Mátyás, Petõfi Sándor ...), bemutatja a belvárost, a külvárost, a soproni zöldövezetet és a környékbeli településekre is kitekintést nyújt. Hatalmas irodalmi, kép, hang és videó anyagot dolgoz fel egységes, jól áttekinthetõ, megkomponált szerkezetben. Néhány oldalt érdemes lett volna tovább tagolni a gyorsabb letölthetõség érdekében, de ettõl eltekintve tartalmilag és szakmailag is kíválóan összeállított munka.

II. DÍJ

Kiss Erika honlapja
Vas- és Villamosipari Szakképzõ Iskola és Gimnázium 10/d osztályos tanulója

Sopron sajátos hangulatának szép kompozíciója Kiss Erika munkája. Egységes szerkezetben, nem a megszokott stílusban mutatja be a város 10 pontját részletesen és további 100 helyet valamivel tömörebben. Igazi "soproni barangolásnak" lehetünk részesei a nagyon tartalmas és színes virtuális túra során. Van még javítanivaló az alkotó képfeldolgozási technikáján, mert a 6-700 Kbyte-os oldalak mérete akár a tizedrészére is lecsökkenthetõ lenne úgy, hogy az nem menne a minõségi megjelenítés rovására. Gyors technikai háttér birtokában viszont maradandó élményben van része a honlapra látogatónak.

III. DÍJ

Skulecz Olivér honlapja
Széchenyi István Gimnázium 9/c osztályos tanulója

Skulecz Olivér a http://index.sopron.hu oldalon levõ kép és szövegtartalmat dolgozta fel egy új, ízlésesen és praktikusan kialakított formában. Világos, könnyen áttekinthetõ módon mutatja be városunkat a honlapra látogató számára.

III. DÍJ

Kölly Rezsõ honlapja
Handler Nándor Szakképzõ Iskola 1/a osztályos tanulója

A négy pályázat közül a legtöbb technikai virtuozitást felvonultató honlapot Kölly Rezsõ készítette el. Annyira lekötötték a technikai lehetõségek, hogy nem tudta eldönteni mikor melyiket használja és ezért azok alkalmazása sajnos több helyen öncélúvá vált. Nem sikerült egy egységes stílust kialakítani. A honlap tartalmi vonatkozásai is ugyanilyen jegyeket hordoznak, a látogatónak az az érzése, hogy az van benne, ami éppen a készítõ kezeügyébe került. Sajnos az eredmény ezért nem tükrözheti igazán a pályázat elkészítésébe fektetett nagy munkát.

 


Az I. DÍJ: 40 ezer forint,
a II. DÍJ: 30 ezer forint,
a III. DÍJ: megosztva 15-15 ezer forint
a Fabricius Alapítvány felajánlásából.

Az I. DÍJ-at nyert versenyzõ ezen kívül 30 ezer forintos
nyelvtanfolyamon vehet részt,
ami a Verso Nyelviskola ajándéka!

Mind a négy versenyzõ 1 éves soproni e-mail postafiókot kap ajándékba
az Internet-Sopron Egyesület jóvoltából.A pályázat eredeti szövege.

 

 

 

Fabricius