PÁLYÁZAT

A japán harcmûvészeteket bemutató könyv megírásának támogatására

 

 

A Fabricius Alapítvány az alapító okiratában meghatározott célok érdekében pályázatot ír ki, melynek célja egy olyan magyar nyelvû könyv megírásának a támogatása, amelyik hitelesen bemutatja a Budo történetét és jelenét.

A Budo a japánban kialakult harcmûvészetek gyûjtõneve. Ezek közül nagyon sok elterjedt a világban, így hazánkban is számos követõje, mûvelõje található. Az Alapítvány egy olyan mû megírását kívánja támogatni, amelyik egységes szerkezetben bemutatja a tradicionális japán harcmûvészeteket, de nem kiragadva környezetükbõl, hanem azokba a történelmi, társadalmi eseményekbe, viszonyokba illesztve azokat, ahol megszülettek, léteztek és léteznek. Ezáltal lehetõséget teremt arra, hogy hazánkban a Budo valamelyik ágával foglalkozók e csodálatos mozgáskultúra megismerésén túl közelebb juthassanak azokhoz az emberekhez, azoknak az embereknek a szemléletvilágához, akik mindezt kitalálták, megalkották és tökéletesítették az évszázadok során.

A támogatás elnyerése szempontjából elõnyt élveznek azok, akik valamelyik tradicionális japán harcmûvészetbõl magasabb mesteri fokozattal rendelkeznek, akik hosszabb ideig Japánban éltek, illetve akik szakmailag a leghitelesebb szaklektorokat tudják biztosítani.

Jelen pályázattal maximum 250 ezer forint támogatási összeg nyerhetõ el, amit az Alapítvány három részletben, a könyv igazolt készültségi fokának megfelelõen fizet ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a könyv rövid tartalmi kivonatát, szerkezeti felépítését, továbbá a lektorálásra felkért személy, személyek megnevezését.

A pályázatok benyújtási határideje: 1999. február 28.

 

 


A pályázatot a kuratórium 1999. március 25-i ülésén hozott határozat alapján


Abe Tetsushi
,
a
JAPÁN BUDO TÖRTÉNELEM


címû könyve nyerte el.


 

 

Fabricius